Audyt
 
 

AUDYT Z ZAKRESU PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKCIE

Oferowana usługa obejmuje analizę faktycznego stanu bezpieczeństwa pożarowego i sprawdzenia zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Sporządzana analiza nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi, pozwala natomiast uniknąć ewentualnych konsekwencji, wyciąganych przez odpowiednie instytucje.

Audyt obejmuje:
 • analizę zapisów umowy najmu/ dzierżawy pod kątem zakresu odpowiedzialności najemcy w kontekście przepisów polskiego prawa,
 • charakterystykę pożarowo – budowlaną obiektu,
 • wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i sprzęt gaśniczy,
 • ustalenie podziału na strefy pożarowe,
 • sprawdzenie warunków ewakuacji w obiekcie w tym szerokości, długości i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • sprawdzenie procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 • sprawdzenie odległości od budynków sąsiadujących,
 • ustalenie stanu przygotowania użytkowników obiektu do podjęcia działań w przypadku zagrożenia,
 • określenie potencjalnych źródeł powstania i rozprzestrzeniania się pożaru,
 • sprawdzenie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • sprawdzenie dróg pożarowych ich długość, szerokość, drożność.
 

 
45-424 Opole, ul. Częstochowska 2A
tel. 793 015 998, e-mail: info@alter-poz.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS